การตรวจสภาพรถของ ตรอ. การตรวจสภาพรถตามกฏหมายรถยนต์ การตรวจสภาพรถตามกฏหมาย รถยนต์ 2 กฎหมายขนส่งทางบก

พรบ.รถทุกประเภทฯ

พรบ.รถ,หจก.ปั๊มอำนวยโชค,สนง.ตรอ.อำนวยโชค,รับทำ,พรบ.รถ,เก๋ง,รถกระบะ,รถตู้,รถบาส,รถหกล้อ, รถสิบล้อ, รถพ่วง,รถหัวลาก ๆ จูง,รถป้ายแดง,รถจักรยานยนต์,รถใช้งานเกษตรกรรม หรือรถทุกประเภท ฯ สวนบุคลหรือรถรับจ้าง รับจ้างทั้วไปรับจ้างสาธารณะ(กรมธรรมพรบ.ออนไลย์สามารถออกกรมธรรมคุ้มครองให้ทันที่ ๆ ใช้บริการกับเรา) ,หจก.ปั๊มอำนวยโชค,สนง.ตรอ.อำนวยโชค,ยังบริการ ตรวจสภาพรถยนต์,รถจักรยานยนต์,ทันสมัย สดวก เร็ว บริการด้วยใจ ติดต่อ,นายอำนวย ศรีฉิม 0849909296,0828867839, สนง.056900487  

  

Image

 ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

เทียบเมื่อมีคู้กรณี

 

คำสั่งแก้ไข(พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ) 

  

 

ความคุ้มครองตาม (พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ)  พ.ร.บ. (ปรับ ใหม่วันที่ 1เมย.2563)

ปรับเพิ่มความคุ้มครองประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) เกิดอุบัติเหตุจากรถ ตั้งแต่วันที่1 เมษายน 2563

ผุู้ประสบภัยจากรถ จะได้รับความคุ้มครองหากได้รับความเสียหาย แก่ชีวิตรร่างกาย หรืออานามัยซึ่งผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันต้องรับผิดตามกฏหมายดังนี้

กรณี ได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย  บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล ตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกิน 80,000 บาท

กรณี  สูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพอย่างถาวร  หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน200,000- 500,000 บาทต่อหนึ่งคน

  (กรณีสูญเสียอวัยวะ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ)

กรณี เสียชีวิต บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 500,000 บาทต่อหนึ่งคน

กรณี ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล(คนไข้ใน)บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท(จำนวน รวมกันไม่เกิน 20 วัน)

ค่าเสียหายเบื่องต้น บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื่องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ  ที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิตร ร่างกาย ภายใน 7วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้องขอ โดยไม่รอการพิสูจน์ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

กรณี ผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล ตามจำนวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาทต่อหนึ่งคน

กรณี ผู้ประสบภัยสูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพอย่างถาวร บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวน 35,000 บาทต่อหนึ่งคน

กรณี ผู้ประสบภัยเสียชีวิต  บริษัทจะจ่ายค่าปลงศพ  ตามจำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น 35,000 บาทต่อหนึ่งคน

(หากเกิดความเสียหาย หลายกรณี รวมกัน จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นรวมกันแล้วไม่เกิน 65,000 บาทต่อหนึ่งคน )

หมายเหตุ :กรณี ผู้ประสบภัยเป็นผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกัน  จะได้รับความคุ้มครอง ไม่เกินค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น

 

 

.

ตรวจสอบเบี้ยประกันรถประเภท อื่น

 

"หจก.ปั๊มอำนวยโชค,สนง.ตรอ.อำนวยโชค"

ตรวจสภาพ รถยนต์ จักรยานยนต์ ประกันรถ ป.1,2,3,2+,3+

โทร 084-9909296, 082-8867839, 088-0969331 โทร สนง.056-900487,056-900465

ยินดีรับโอนเงินผ่านระบบธนาคารทุกแห่ง และรับชำระด้วยบัตรเคดิต

ท่านสามารถผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตได้ทุกแห่ง

ไอดีไลย์ 0849909296, 0828867839

 

 


 ความคิดเห็น