ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ปั๊มอำนวยโชค

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

 การต่อทะเบียนรถยนต์”หรือ“การต่อภาษีรถยนต์
รู้ก่อนต่อทะเบียนรถ การต่อทะเบียนรถยนต์”หรือ“การต่อภาษีรถยนต์ 4 ขั้นตอนต่อทะเบียนรถยนต์ เรื่องง่ายๆ ที่คุณก็ทำได้
 รายระเอียดขั้นตอนการตรวจสภาพและวิธีการตรวจ(วีดิโอ)
รายระเอียดขั้นตอนการตรวจสภาพและวิธีการตรวจ(วีดิโอ)
 ตรวจสภาพรถยนต์ก่อนใช้
หจก.ปั๊มอำนวยโชค,สนง.ตรอ.อำนวยโชค ยินดีตรวจรถให้ท่านฟรี ๆ ตลอดทั้งปี ท่านจะตรวจสอบรถเมื่อไร วัน เวลา ไหน ขอเป็นเวลาทำการ
 รถที่ต้องตรวจสภาพก่อนชำระภาษีประจำปี
รถที่ต้องตรวจสภาพก่อนชำระภาษีประจำปี กับสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)มี รย.1,รย.2,รย.3,ร12
 วันทำการ หจก.ปั๊มอำนวยโชค,สนง.ตรอ.อำนวยโชค
หจก.ปั๊มอำนวยโชค เปิดทำการทุกวัน ไม่มีวันหยุด เปิดเวลา 7.00 น.ถึง 18.00 น.(หากมีธุระด่วนหรือมีงานด่วนสามารถติดต่อได้ตลอด
 ข้อยกเว้นประกันภัยภาคสมัครใจไม่คุ้มครอง
ข้อยกเว้นทั่วไปประกันภัยภาคสมัคร ไม่คุ้มครองความเสียหาย หรือ ความรับผิดอันเกิดขึ้นเป็นผลโดยตรง หรือ โดยอ้อม