ลิ้งติดต่อพันธมิตร

ข่าว,ประชาสัมพันธ์,งานกิจกรรม

ข่าว,ประชาสัมพันธ์,งานกิจกรรม

 รถที่ต้องตรวจสภาพก่อนชำระภาษีประจำปี
รถที่ต้องตรวจสภาพก่อนชำระภาษีประจำปี กับสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)มี รย.1,รย.2,รย.3,ร12
 วันทำการ หจก.ปั๊มอำนวยโชค,สนง.ตรอ.อำนวยโชค
หจก.ปั๊มอำนวยโชค เปิดทำการทุกวัน ไม่มีวันหยุด เปิดเวลา 7.00 น.ถึง 18.00 น.(หากมีธุระด่วนหรือมีงานด่วนสามารถติดต่อได้ตลอด
 ตรวจสภาพรถยนต์ก่อนใช้
หจก.ปั๊มอำนวยโชค,สนง.ตรอ.อำนวยโชค ยินดีตรวจรถให้ท่านฟรี ๆ ตลอดทั้งปี ท่านจะตรวจสอบรถเมื่อไร วัน เวลา ไหน ขอเป็นเวลาทำการ