ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ปั๊มอำนวยโชค

รถที่ต้องตรวจสภาพก่อนชำระภาษีประจำปี

   สถานตรวจสภาพรถ อำนวยโชค

 รถที่อยู่ในข่ายต้องตรวจสภาพรถกับตรอ.

 


ตรอ. คือ สถานตรวจสภาพรถเอกชน 

การตรวจสภาพรถยนต์-รถจักรยานยนต์ก่อน เสียภาษีรถ ประจำปีที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน หรือ ตรวจ ตรอ. มีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและลดมลภาวะอันเกิดจากรถ รวมทั้งความมั่นคงแข็งแรงและอุปกรณ์ส่วนควบให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมก่อนนำไปใช้งาน โดยกำหนดให้ รถจักรยานยนต์ที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไปและรถยนต์ที่มีอายุ 7 ปี ขึ้นไป จะต้องผ่านการตรวจสภาพกับสถานตรวจสภาพรถเอกชน หรือ ตรอ. ก่อน จึงจะสามารถต่อภาษีรถยนต์ประจำปีได้ 

รถที่อยู่ในข่ายต้องตรวจสภาพรถ กับ ตรอ.

  • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) 
  • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2) 
  • รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) 
  • รถจักรยานยนต์ (รย.12) 
 
 
อัตราค่าบริการตรวจสภาพ ตรอ.

1.การตรวจสภาพ ตรอ.ครั้งแรก

รถจักรยานยนต์ คันละ 60 บาท
รถยนต์ที่มีขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม คันละ 200 บาท 
รถยนต์ที่มีขนาดน้ำหนักรถเปล่าเกิน 2,000 กิโลกรัม คันละ 300 บาท 


2.การตรวจครั้งต่อ ๆ ไป 

ตรวจครั้งแรกแล้วมีข้อบกพร่องเป็นเหตุให้รถไม่ผ่านการตรวจสภาพ เมื่อเจ้าของรถได้น้ารถไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องแล้วน้ารถรับการตรวจใหม่ ค่าบริการเป็น ดังนี้

กรณีที่น้ารถเข้ารับการตรวจใหม่ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ไม่ผ่านการตรวจสภาพครั้งแรก ค่าบริการตรวจเท่ากับครึ่งหนึ่งของอัตราปกติ 
กรณีที่น้ารถเข้ารับการตรวจใหม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ไม่ผ่านการตรวจสภาพครั้งแรกค่าบริการตรวจเท่ากับอัตราปกติ 

3. สามารถเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้ แต่ต้องมีใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง

    ประเภทรถ  


มอเตอร์ไซต์

   รถเก๋ง   รถกระบะ

รถตู้
 
     ค่าบริการ            60 บ.                200 บ.                200 บ.         
        200 บ.   

   


การนับอายุรถที่จะต้องตรวจสภาพรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 

1. รถที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก ได้แก่

  • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) 
  • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2) 
  • รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) รายชื่อ  สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ทั่วประเทศ 

 
ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2557 (จำนวน 250 แห่ง)
 
 

ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2557 (จำนวน 1,636 แห่ง)
 

ตรวจสอบเบี้ยประกันรถประเภท อื่น

 

"หจก.ปั๊มอำนวยโชค,สนง.ตรอ.อำนวยโชค"

ตรวจสภาพ รถยนต์ จักรยานยนต์ ประกันรถ ป.1,2,3,2+,3+

โทร 084-9909296, 082-8867839, 088-0969331 โทร สนง.056-900487,056-900465

ยินดีรับโอนเงินผ่านระบบธนาคารทุกแห่ง และรับชำระด้วยบัตรเคดิต

ท่านสามารถผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตได้ทุกแห่ง

ไอดีไลย์ 0849909296, 0828867839

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

รายระเอียดขั้นตอนการตรวจสภาพและวิธีการตรวจ(วีดิโอ)

รายระเอียดขั้นตอนการตรวจสภาพและวิธีการตรวจ(วีดิโอ)

รายระเอียดขั้นตอนการตรวจสภาพและวิธีการตรวจ(วีดิโอ)

ตรวจสภาพรถยนต์ก่อนใช้

ตรวจสภาพรถยนต์ก่อนใช้

หจก.ปั๊มอำนวยโชค,สนง.ตรอ.อำนวยโชค ยินดีตรวจรถให้ท่านฟรี ๆ ตลอดทั้งปี ท่านจะตรวจสอบรถเมื่อไร วัน เวลา ไหน ขอเป็นเวลาทำการ

วันทำการ หจก.ปั๊มอำนวยโชค,สนง.ตรอ.อำนวยโชค

วันทำการ หจก.ปั๊มอำนวยโชค,สนง.ตรอ.อำนวยโชค

หจก.ปั๊มอำนวยโชค เปิดทำการทุกวัน ไม่มีวันหยุด เปิดเวลา 7.00 น.ถึง 18.00 น.(หากมีธุระด่วนหรือมีงานด่วนสามารถติดต่อได้ตลอด

ข้อยกเว้นประกันภัยภาคสมัครใจไม่คุ้มครอง

ข้อยกเว้นประกันภัยภาคสมัครใจไม่คุ้มครอง

ข้อยกเว้นทั่วไปประกันภัยภาคสมัคร ไม่คุ้มครองความเสียหาย หรือ ความรับผิดอันเกิดขึ้นเป็นผลโดยตรง หรือ โดยอ้อม

การต่อทะเบียนรถยนต์”หรือ“การต่อภาษีรถยนต์

การต่อทะเบียนรถยนต์”หรือ“การต่อภาษีรถยนต์

รู้ก่อนต่อทะเบียนรถ การต่อทะเบียนรถยนต์”หรือ“การต่อภาษีรถยนต์ 4 ขั้นตอนต่อทะเบียนรถยนต์ เรื่องง่ายๆ ที่คุณก็ทำได้

รถที่ต้องตรวจสภาพก่อนชำระภาษีประจำปี

รถที่ต้องตรวจสภาพก่อนชำระภาษีประจำปี

รถที่ต้องตรวจสภาพก่อนชำระภาษีประจำปี กับสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)มี รย.1,รย.2,รย.3,ร12

 ติดต่อสอบถาม
ใส่ตัวอักษรที่อยู่ด้านบน