ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ปั๊มอำนวยโชค

ประวัติ หจก.ปั๊มอำนวยโชค,สนง,ตรอ.อำนวยโชค

 ประวัติ ปั๊มอำนวยโชค

ศูนย์บริการประกันวินาศภัย ปั๊มอำนวยโชค "  

*อดีต ถึง ปัจจุบัน*

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปั๊มอำนวยโชค /สนง.ตรอ.อำนวยโชค 

 

 

**** ปั๊มอำนวยโชค ประวัติการเปิดกิจการ

*** ปี 2539   เดิมเปิดกิจการสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันดีเซล/เบ็บซิล น้ำมันหล่อลื้นหลายชนิด และจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค (ปั๊มขนาดเล็ก)

***ปี 2552   มีการจำหน่ายต้นชวนชม/ต้นโปร้ยเซียน 

*** ปี 2555   (30/11/2554) ได้รับใบอนุญาติจาก คปภ. เปิดบริการประกันวินาศภัยทุกประเภท โดยตรงในกลุ่มประกันวินาศภัยขอขยายความ ว่ามี 4 กลุ่มหลัก คือ  1 ประกันภัยรถยนต์  2.ประกันอัคคีภัย 3. ประกันมารียและการขนส่ง  4.ประกันภัยเบ็ดเต็ลด หลักความเชี่ยวชาญด้านการรับประกันวินาศภัยเน้นการประกันภัยรถยนต์เป็นหลัก ทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจประกันภัยถภาคบังคับ หรือประกันภัย พรบ.ปั๊มอำนวยโชค เปิดรับรถยนต์ รถจักยานยนต์ ทุกประเภท ส่วนประกันภาคสมีัครใจ  หรือประกันประเภทที่ 1  ,2 ,2+ ,3 ,3+หรือ ประกันประเภทที่ 5 (2+,3+ )ในการรับประกันภัย หจก.ปั๊มอำนวยโชค เป็นตัวแทนนายหน้ากับหลายบริษัทประกันภัยสามารถ รับงานส่งงานด้วยระบบออนไลย์ แบบเชื่อมต่อระบบรับประกันทันทีกับบริษัทประกันภัย สามารถให้ความคุ้มครองทันที่ตกลงรับประกันภัย โดยมีหลายบริษัทให้ความในเครือ  เดิมที่รับใบอนุญาตไม่ได้ขายประกันภัยให้ไครเลยจนมา เดือนสิงหาคม 2555 ขายให้ นายแฟง ศรีฉิม (คุณพ่อ) ฉบับแรก มาปี2556 เดือนกุมภาพันธ์ ขายให้ญาติพีน้อง ตัวเองเช่น นางประนอม มะดพงเพ็ง นางสุดใจ ไทยเที่ยง   และขายมากขึ้นเลื่อย ๆ  จนปัจจุบันฯ 
 
*** ปี  2556    ขยายกิจการประกันวินาศภัยเปิดสำนักงานสถานตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์(ตรอ.อำนวยโชค)รับตรวจสภาพรถยนต์(รย.1,2,3) และรถจักยานยนต์(รย.12)  เปิดสถานตรวจสภาพรถ  เมื่อวันที่  6 มิถุนายน 2556  โดยได้รับใบอนุญาติจัดตั้งจากกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม  ในการตรวจสอบความพร้อม ของระบบ ตรออำนวยโชค ไดย นายวัฒนา พัทรชนม์  รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก   มาตรวจเยี่ยมและตรวจสอบความพร้อมด้วยตนเอง มีสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ให้การต้อนรับ วันที่ 18 พฤษภาคม 2556   เวลา 8.40 น ณ.ตรอ.อำนวยโชค 

 *** ปี  2559   ปั๊มอำนวยโชค เพื่อขยายฐานลูกค้าหรือขยายกิจการ ให้ควบคุม ส่วนราชการ ขานรับนโยบายรัฐบาล ได้จดทะเบียนเป็น  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปั๊มอำนวยโชค มีเว็ปไซร์   http://www.amnauichok.com/  (อำนวยโชค ดอดคอม)

 *** ปี  2559   ได้เปิดเซอเวย์ เพิ่ม เพื่อ ดูแลลูกค้าโดยฉะเพราะ  เน้นลูกค้าภายในเป็นหลักลูกค้าที่ทำประกันกับเรา ในนาม หจก.อำนวยโชคเซอเวย์  (เพิ่มปัจจุบันมีบริษัทเข้ามาดูแลเรื่องเคลม มากขึ้น จึงแจ้งหยุดกิจการ หจก.อำนวยโชคเซอเวย์ เคลมไปรวมอยู่ในการดูแลของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปั๊มอำนวยโชค 


 

 

 
 

 

 

ตรวจสอบเบี้ยประกันรถประเภท

 "หจก.ปั๊มอำนวยโชค,สนง.ตรอ.อำนวยโชค"

ตรวจสภาพ รถยนต์ จักรยานยนต์ ประกันรถ ป.1,2,3,2+,3+

โทร 084-9909296, 082-8867839, 088-0969331 โทร สนง.056-900487,056-900465

ยินดีรับโอนเงินผ่านระบบธนาคารทุกแห่ง และรับชำระด้วยบัตรเคดิต

ท่านสามารถผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตได้ทุกแห่ง

ไอดีไลย์ 0849909296, 0828867839

เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

ตำนานพระยาโคตรบองผู้สร้างเมืองพิจิตร

ตำนานพระยาโคตรบองผู้สร้างเมืองพิจิตร

ตำนานพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก

ตำนานพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก

 ประวัติหลวงพ่อเงิน พุทธโชติ/ ประวัติพระเกจิดังเมืองพิจิตร

ประวัติหลวงพ่อเงิน พุทธโชติ/ ประวัติพระเกจิดังเมืองพิจิตร

ตำนานหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง  จ.พิจิตร

ตำนานหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง จ.พิจิตร

ตำนานเล่าขานพระผู้ทรงฌานอภิญญา

ตำนานเล่าขานพระผู้ทรงฌานอภิญญา

ประวัติ หจก.ปั๊มอำนวยโชค,สนง,ตรอ.อำนวยโชค

ประวัติ หจก.ปั๊มอำนวยโชค,สนง,ตรอ.อำนวยโชค