ติดต่อลิ้งพันธมิตร

ประกาศสงกรานต์2561จุลศักราช 1380 พุทธศักราช 2561

สมผุส ณ วันเวลามหาสงกรานต์
วันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 09:01:48น.
พระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษ 0 องศา 0 ลิปดา

ตรวจสอบเกณฑ์การคำนวณ
 

สมผุส ณ วันเวลาเถลิงศก
วันจันทร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 12:59:24น.
พระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษ 2 องศา 7 ลิปดา
 
ตรวจสอบเกณฑ์การคำนวณ
 
วันมหาสงกรานต์ ตรงกับ วันเสาร์ที่ 14 เมษายน เวลา 9 นาฬิกา 1 นาที 48 วินาที #1
จันทรคติ ตรงกับ วันเสาร์ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีจอ
นางสงกรานต์นามว่า นางมโหธรเทวี ทรงพาหุรัด ทัดดอกสามหาว(ผักตบชวา) อาภรณ์แก้วนิลรัตน์ ภักษาหารเนื้อทราย 
หัตถ์ขวาทรงจักร หัตถ์ซ้ายทรงตรีศูล เสด็จยืน มาเหนือหลังมยุรา(นกยุง) เป็นพาหนะ


เกณฑ์พิรุณศาสตร์ ปีนี้ พุธ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 600 ห่า 
ตกในเขาจักรวาล 240 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 180 ห่า ตกในมหาสมุทร 120 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 60 ห่า

เกณฑ์ธาราธิคุณ ชื่อ เตโช(ธาตุไฟ) น้ำน้อย อากาศยังร้อน 

เกณฑ์นาคราชให้น้ำ ปีจอ นาคราชให้น้ำ 7 ตัว ทำนายว่า ฝนต้นปีน้อย กลางปีงาม แต่ปลายปีมากแล ฯ

เกณฑ์ธัญญาหารชื่อ ลาภะ ข้าวกล้าในนา จะได้ 10 ส่วน เสียเพียงส่วนเดียว ธัญญาหาร มังสาหารบริบูรณ์ ประชาชนทั้งหลายจะอยู่เย็นเป็นสุข ฯ
วันเถลิงศก ตรงกับ วันจันทร์ที่ 16 เมษายน เวลา 12 นาฬิกา 59 นาที 24 วินาที #1
จันทรคติ ตรงกับ วันจันทร์ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีจอ
 
เกณฑ์อัตตาเถลิงศก จุลศักราช 1380 #1

เถลิงศก
2561
จุลศักราช
1380
มาสเกณฑ์
17069
อวมาน
292
หรคุณ
504058
กัมมัชพล
367
อุจจพล
2477
ดิถี
1
วาร
2