ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ปั๊มอำนวยโชค

โปรแกรมเก็บขอมูลประกันภัยรถ

โปรแกรมเก็บขอมูลประกันภัยรถ เหมาะสำหรับ ตัวแทน/นายหน้า /สนง.ตรอ .  ต้องมีไว้ประจำสำนักงาน)

 

โปรแกรมมีคุณสมบัติทำงานต่าง ๆ ดังนี้

* เก็บข้อมูลลูกค้าที่ทำประกันภัยภาคสมัครใจ, พรบ และ ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
* พิมพ์เอกสารรับทำประกันภัยได้
* ไม่จำกัดบริษัทประกันวินาศภัย
* ค้นหาข้อมูลการทำประกันได้ ตามชื่อลูกค้า, เลขทะเบียน, เลขกรมธรรม์, เลขตัวถัง
* เก็บรูปถ่าย หรือ Scan เอกสาร เก็บไว้ได้ 
* สามารถชำระเงินสด หรือ แบ่งชำระเป็นรายงวดได้ 
* สามารถแยกขายพรบ. ต่างหากได้
* พิมพ์ พรบ.ลงแบบฟอร์มได้
* ทำใบเสนอราคาเทียบ3บริษัทได้
* มีรายงานสรุปการดำเนินงานต่าง ๆ
* มีรายงานเตือนการต่ออายุและออกจดหมายดเตือนการต่ออายุได้
     + เตือนต่ออายุ ประกันภาคสมัครใจ
     + เตือนต่ออายุ ประกันเบ็ดเตล็ด
     + เตือนต่ออายุ พรบ.
* ใช้งานระบบ LAN ได้ สามารถใช้พร้อมกันได้หลายคน

*** เพิ่มระบบเก็บข้อมูลการต่ออะเบียน และ รายงานเตือนต่ออายุการต่อทะเบียน 
       พร้อมออกใบเสร็จรับเงินค่าบริการได้ **
 

เก็บข้อมูลประกันภัยรถ   ระบบงานต่อทะเบียน
     
ระบบงานต่อทะเบียน/พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
  • บันทึกรายการต่อทะเบียน 
  • สามารถดึงข้อมูลลูกค้าเก่ามาใช้ได้ทันที
  • พิมพ์ใบเสร็จรับเงินด่วนได้ โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลทะเบียนรถ (แต่ต้องมาทำเพิ่มทีหลัง)
  • กำหนดรายการบริการได้อย่างอิสระ
  • มีรายงานสรุปรายการต่อทะเบียนประจำวัน หรือตามช่วงเวลาได้
  • มีรายงานเตือนต่ออายุ การต่อทะเบียน
 
 
สนใจโทรสอบถามข้อมูลที่ นายอำนวย ศรีฉิม 0849909296 

 

.......................................................................................................................................................................................

" หจก.ปั๊มอำนวยโชค,สนง.ตรอ.อำนวยโชค"

ตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์ ประกันรถ ป.1,2,3,2+,3+

 ติดต่อ ไอดีไลย์,โทรศัพย์  084-9909296, 082-8867839, โทร 056-900487

ยินดีรับเงินโอนผ่านระบบธนาคารทุกแห่ง และยินดีรับชำระด้วยบัตรเครดิตทุกธนาคาร

ท่านสามารถ ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตท่านได้ตลอดเวลา

 .......................................................................................................................................................................................