ติดต่อลิ้งพันธมิตร ตรวจสอบภาษีรถ

กรมขนส่งทางบกขอปิดระบบ ตรอ.ปรับปรุง

        สนง.ตรอ.อำนวยโชค  ขอแจ้งให้ทราบ ข่าวดีด่วน

ตามที่ เดิมกรมการขนส่งทางบกเคยได้แจ้งขอปิดปรับปรุงระบบสารสนเทศงานบริการ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 19.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น. นั้น

ขอเรียนแจ้งเปลี่ยนแปลงว่า ในส่วนของสถานตรวจสภาพรถนั้นจะยังคงสามารถให้บริการได้เป็นปกติไม่ต้องหยุดให้บริการในช่วงเวลาดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ โดยจะให้ใช้งานระบบรายงานผลตรวจสภาพรถผ่านระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ (ตรอ. Online) แยกจากระบบงานทะเบียนและภาษีรถในเป็นการชั่วคราวช่วงเวลานี้ ซึ่งจะทำให้สถานตรวจสภาพรถไม่ได้รับผลกระทบจากการปิดปรับปรุงระบบสารสนเทศงานบริการของกรมฯ และสามารถให้บริการตรวจสภาพรถและออกเอกสารรายงานผลการตรวจสภาพรถ (QR code) ตามปกติ

อนึ่ง ในระหว่างการแก้ไขปัญหา กรมการขนส่งทางบกจะต้องตรวจสอบเอกสารรายงานการตรวจสภาพ (ใบ QR Code) จึงขอให้สถานตรวจสภาพรถกำชับกับเจ้าของรถให้นำเอกสารดังกล่าวประกอบการชำระภาษีด้วย

 

(ประกาศเดิม)            กรมการขนส่งทางบกแจ้งขอปิดปรับปรุงระบบสารสนเทศงานบริการ ซึ่งจะส่งผลต่อระบบรายงานผลตรวจสภาพรถผ่านระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ (ตรอ. Online)  จะไม่สามารถส่งผลข้อมูลการตรวจสภาพรถได้ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 19.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น. **โดยจะสามารถใช้บริการระบบดังกล่าวได้  ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560** กรมการขนส่งทางบกขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1584

         สนง.ตรอ.อำนวยโชค รับตรวจสภาพรถยนต์,รถจักรยานยนต์ จึงขอแจ้งให้ทราบและ ขออภัยกับทุกท่านในความไม่สดวด และหากมีการแจ้งเปลียนแปลงจะรีบแจ้งให้ทราบโดยด่วน

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ตลอด 24 ชั่วโมง 
 
 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

กรมขนส่งทางบกขอปิดระบบ ตรอ.ปรับปรุง

กรมขอปิดระบบ ตรอ.ปรับปรุง กรมการขนส่งทางบกแจ้งขอปิดปรับปรุงระบบสารสนเทศ

ตรวจสภาพรถยนต์ก่อนใช้

สกู๊ป....ตรวจสภาพรถยนต์ก่อนใช้

ความรู้ พ ร บ ประกันภาคบังคับ

ความรู้ พ ร บ ประกันภาคบังคับ

ความรู้เรื่องการประกันภัยรถยนต์

ความรู้เรื่องการประกันภัยรถยนต์